Versie 2.0 – 2021

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door VMS Holdco Beheer B.V. (KvK 75500094), hierna aan te duiden als Treetop. Treetop, gevestigd aan Fokkerstraat 37, 3905 KV Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Treetop bestaat uit de volgende labels:

Admicom Systems b.v., KvK 30101798, Kraan Bouwcomputing b.v., KvK 24270994, Herke ICT Group, KvK 37080120, Frank bouwsoftware b.v., KvK 76090124 en HomeDNA, KvK 24416697 

Bedrijfsgegevens

Website: https://www.treetop.nl/
Telefoonnummer: +31 318-548648
Adres: Fokkerstraat 37, 3905 KV Veenendaal
E-mailadres: privacy@treetop.nl

KvK: 75500094

Persoonsgegevens die wij verwerken

Treetop verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • Geslacht
 • IP adres
 • Bedrijfsnaam

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Treetop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketingmateriaal en/of activiteiten;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang, of wanneer er toestemming is gegevens voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Met wie delen wij je gegevens en waarom?

Om de best mogelijke diensten aan te kunnen bieden en continuïteit van onze dienstverlening te borgen, delen we gegevens intern (dat wil zeggen met alle labels binnen Treetop) en extern (dat wil zeggen met derden buiten Treetop). 

We zorgen er altijd voor dat partijen alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke dienstverlening. Wanneer wij je persoonsgegevens delen met derden (dus buiten Treetop), nemen we altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen door middel van het afsluiten van verwerkersovereenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Treetop neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Treetop) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Treetop bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens naar aanleiding van een sollicitatieprocedure:
  Deze gegevens worden maximaal 4 weken na de sollicitatie bewaard. Bij toestemming van de sollicitant kunnen de persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar bewaard worden.
 • Persoonsgegevens voor de nieuwsbrief:
  Deze gegevens worden tot maximaal 1 maand na uitschrijven van de nieuwsbrief bewaard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@treetop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij slaan zo min mogelijk persoonsgegevens op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, dat wil zeggen persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging.

Door vrijwillig en ongevraagd gevoelige persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door het indienen van je CV of een online sollicitatie) stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt zoals beschreven in dit beleid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Treetop gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Treetop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via cookies via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. De gebruikte cookies en vergelijkbare technieken met de bijbehorende bewaartermijnen staan vermeld in de cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Treetop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@treetop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Treetop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Treetop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wachtwoorden worden altijd gepseudonimiseerd (= omgezet in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een persoon) opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals cyberaanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@treetop.nl of via telefoonnummer: +31 318 548648.